Kommande program under 2019

 

Inbjudan till

Säsongsupptakt på Visingsö.
Lördagen den 4 maj.

 

Samling vid vår stuga klockan 11
Utsättning av kassettstolpar. Grillning och Nosematest.
Tag med ca 60 döda bin från de samhällen som du vill nosematesta.
Föreningen ordnar något att grilla. Lars Forsberg svarar för ett vegetariskt alternativ.
Föranmälan till Lars Forsberg tel. 0390-40464, mobil 073-0517156 eller
e-post:  lars.forsberg-vo@telia.com

 

 

VÄLKOMMEN

Ligusticas önskefärg

Inbjudan till

Försommarträff
Lördagen den
25 maj.
På Kulturreservatet
- Åsens by - öster om Huskvarna.

Vi får ta del av det senaste från Ligusticagruppens verksamhet 2018 och våren 2019
Pentti Mäkilä kommer att berätta om sin medverkan i VSH-projektet och hans metoder att odla bin och drottningar.
Vi börjar med fika klockan 9 och håller på fram till 15-tiden med avbrott för lunch och raster. Morgonkaffe med fralla, lunch och eftermiddagsfika serveras i gårdens servering där var och en betalar för sig själv: Lunchen kommer att vara något närproducerat i linje med gårdens koncept . Ange vid anmälan om du har speciella behov.
Anmälan till Jan Hallgren 073 822 85 51 eller på epost jan-hallgren@hotmail.com.
Jan behöver en föranmälan senast den 10 maj.

VÄLKOMMEN

Kalibreringsdag.

Söndagen den 16 juni klockan 11.00

Samling vid vår stuga.
Samtliga samhällen på Visingsö bedöms enligt Svensk Biavels metod.
Föreningen ordnar något att grilla. Lars Forsberg svarar för ett vegetariskt alternativ

Föranmälan till Lars Forsberg tel. 0390-40464, mobil 073- 0517156 eller

e-post:lars.forsberg-vo@telia.com

Studieresa till parningsstationen på Hallands Väderö.

Lördagen den 29 juni..

Då samtidigt tillfälle ges att ta med eller hämta oparade/parade drottningar.
Samling i Torekovs hamn kl. 10,30. Hemresa från ön ca: kl. 15
Anmälan senast 19 juni till Jan Hallgren på 073 822 85 51 eller via mejl jan-hallgren@hotmail.com

Studiebesök

Vill din förening besöka Hallands Väderö så bestäm lämplig dag och tid med parningsstationens ansvarige Heinrich Valtinat tel.0431-22274 eller Lars Thorsson 070-5863999

Övriga parningsplatser och ansvariga för dessa finns på baksidan av Ligusticabladet

Kommande program under 2019